Hinnasto

Veloitusperusteet

Ota yhteyttä oikeudellisen ongelmasi kanssa. Annan pyydettäessä hinta-arvion tarvittavista toimenpiteistä. Sähköpostitiedustelu ongelmanne kartoittamiseksi on maksuton. Mikäli neuvottelu ei johda toimeksiantoon, toimistomme ei veloita Teitä. Laajemmissa asioissa, erikseen sovittaessa, myös lyhyt neuvottelu toimistolla on maksuton.

Yleensä kotivakuutukseenne tai yritysvakuutukseenne sisältyy oikeusturvaosa, jolla voidaan useissa tapauksissa kattaa pääosan oikeudenkäyntikuluistanne. Selvitämme toimeksiantoon ryhdyttäessä oikeusturvavakuutuksenne korvaavuuden esillä olevaan tapaukseen sekä mahdollisuutenne maksuttomaan oikeudenkäyntiin, jolloin oikeudenkäyntikulunne korvataan kokonaan tai osittain valtion varoista.

Tarjoan lakipalveluita kohtuulliseen, järkevään hintaan. Kohtuullisuutta määriteltäessä otetaan huomioon asian vaatima työmäärä ja laatu, lakimiehen erityistaidot, tehtävän vaikeusaste sekä kyseessä olevan etuuden arvo ja merkitys asiakkaalle.

Tuntiveloitus ensisijainen

Normaalitapauksessa veloitamme asiakkaitamme toimeksiantoon käytetyn ajan perusteella. Pienin veloitettava aikayksikkö on 15 minuuttia.

Yksityishenkilön toimeksianto tehtävän luonteesta riippuen yleensä 132 -180 €/tunti (sis. ALV 24 %).

Yrityksen ja yhteisön toimeksianto tehtävän vaikeusasteesta riippuen 132 -200 €/tunti (sis. ALV 24 %).

Normaalitapauksissa sovellan yleensä asteikkojen alapäätä eli yksityishenkilöiden osalta veloitus on yleensä 132 €/tunti (sis. ALV 24 %). Yläpäätä käytetään sovelletaan erityisen vaikeissa tai hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Kohtuulliset ja normaalit yleiskulut, kuten puhelin-, tietoliikenne-, postitus-, sihteeri- ym. vastaavat kulut sisältyvät hintoihimme. Toimeksiannolle voidaan sopia enimmäis- tai kiinteä hinta tai se voi olla tulosperusteinen riippuen tapauksesta.

Kulut

Toimeksiantoon liittyvät viranomaisten perimät maksut ja muut suoranaiset kulut veloitan erikseen.

Oikeusturvavakuutus

Oikeusturvavakuutuksen olemassaolo ja korvaavuus on syytä tarkastaa aina, jos on pelko tai epäilys siitä, että joutuu tavalla tai toisella osalliseksi oikeudenkäyntiin tai riita-asiaan. Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita-, rikos- ja hakemusasioissa. Vakuutuksesta korvataan joissain tapauksissa avustajan palkkio myös asiassa, joka päättyy ilman tuomioistuimen päätöstä sovintoon. Tällöin sisältää korvaus palkkion avustajalle niistä toimista, jotka tämä on suorittanut sovintoratkaisun aikaansaamiseksi. Omavastuuosuudet ovat vakuutuksissa yleensä 15 % kokonaiskuluista. Oikeusturvavakuutus on nykyään hyvin yleinen ja sisältyy lisäosana lähes kaikkiin kodin vakuutuspaketteihin.

Oikeusturvavakuutus on yleensä osana:

  • kotivakuutusta 
  • kiinteistö-, vene-, metsä- ja matkavakuutusta 
  • ammattiliittojen vakuutusta 
  • autovakuutusta 
  • yritysvakuutusta 
  • maatilavakuutusta.


Myös yrityksille myytäviin vakuutuksiin saattaa liittyä oikeusturvaosa. Tyypillisiä yrityksen oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluvia riita-asioita saattaa syntyä esimerkiksi työntekijöiden kanssa irtisanomisista, ylitöistä ja palkoista tai saatavien suuruudesta autokaupan, laitetoimittajan ja korjaamon kanssa.

Oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Avustajaa ei kuitenkaan määrätä selviin asioihin, kuten riidattomiin avioeroihin tai yksinkertaisiin sakkojuttuihin. Oikeusavun myöntämisen edellytyksenä on, että hakija täyttää hakijalle asetetut tulo- ja varallisuusrajat.
Oikeusavun saaja vapautuu joko kokonaan tai osittain suorittamasta tuomioistuimen määräämän avustajan palkkiota. Hän ei myöskään joudu maksamaan oikeudenkäynnistä perittäviä tuomioistuin maksuja.


LAKIPALVELUT
KOKEMUKSELLA

Hoidan monipuolisesti erilaisia yksityisten ja yritysten lakiasioita ja avustan sopimusten ja asiakirjojen laadinnassa. Lue lisää tarjoamistani palveluista.

Lue lisää »

KIINTEISTÖSIJOITTAMINEN JA KONSULTOINTI

Hoidan laajalla kokemuksella kiinteistön luovutuksiin liittyviä järjestelyjä. Lisäksi teen myös esimerkiksi kuntoarvioita ja kiinteistöjen arvolausuntoja.

Lue lisää »

AJANKOHTAISIA UUTISIA

Taloyhtiö.net