Lakipalvelut kokemuksella

Asuntokauppa-asiat

Hoidan erilaisia asuntokauppariitoja ja autamme asuntokauppaan liittyvissä kysymyksissä. Erityisesti olen erikoistunut laajan kokemukseni kautta kiinteistöasioiden hoitamiseen.

Työasiat

Työoikeuden alueella hoidan mm. eri tyyppisten työ- ja johtajasopimusten laadinnassa sekä syntyneiden riitatilanteiden selvittelyssä ja ratkaisussa.

Perhe-, perintö- ja lahja-asiat

Laadin mm. avioehtosopimuksia, perukirjoja, testamentteja, perinnönjakokirjoja ja osituksia. Avustamme kuolinpesiä ja yksittäisiä osakkaita perintöoikeudellisissa kysymyksissä. Olen toiminut myös isojen kuolinpesien oikeuden määräämänä pesanselvittäjänä – ja jakajana.

Rikosasiat

Avustan rikoksen uhreja ja rikoksesta epäiltyjä.

Sopimukset

Laadin sopimuksia yrityksille ja yksityishenkilöille eri tarpeita varten.

Yhtiöasiat

Laadimme yhtiöoikeudellisia asiakirjoja ja neuvomme oikean yritysmuodon valinnassa. Autamme yrityksiä niiden suunnitellessa toimintojensa uudelleenorganisointia.

Lisäksi yksityishenkilöitä autan seuraavasti:

Asiakirjojen laatiminen

Laadimme kaikki tarvitsemanne oikeudelliset asiakirjat. Tällaisia ovat esimerkiksi

 • kauppakirjat
 • lahjakirjat
 • vuokrasopimukset
 • muut sopimukset.

Asiakirjoja voidaan tilata ja toimittaa myös sähköisesti.

Asiakirjojen tarkastaminen

Tarkastan ja kommentoin asiakkaan omia asiakirjoja sekä teen tarvittavat muutokset.

Perhe-, perintö- ja lahja-asiat

Hoidan myös kaikenlaiset perintö- ja avio-oikeuteen liittyvät asiat kuten avioehtosopimusten, testamenttien ja perukirjojen laatimiset sekä pesänselvitykset ja perinnönjaot. Kuolintapauksissa huolehdin kokonaisvaltaisesti kuolinpesän asioiden hoitamisesta aina perunkirjoituksesta perinnönjakoon saakka. Tyypillisiä asioita ovat

 • perukirjat
 • perinnönjaot 
 • sukupolvenvaihdokset 
 • testamentit 
 • lahjakirja
 • avioehtosopimus
 • avoliitto
 • ositukset
 • avioerohakemus
 • pesänjakajan määräys
 • edunvalvojan tai lupapäätöksen hakeminen maistraatilta/käräjäoikeudelta.

Riita-asiat

Hoidan kaikenlaisia yksityishenkilöiden välisiä riita-asioita kuten:

 • asuntokauppariitoja, 
 • vahingonkorvausasioita, 
 • vuokrasuhteeseen liittyviä riitoja ja 
 • muihin sopimuksiin liittyviä riitoja kaikissa oikeussuojaelimissä.

Tyypillisiä riita-asioita ovat asuntokauppaan liittyvät kosteus- ja homevaurioriidat.

Työasiat

Hoidan erilaisia työsuhteeseen liittyviä riitatilanteita, kuten irtisanomisiin liittyviä riitoja tai palkkasaatavien perintää. Annan myös konsultointia työsuhteeseen liittyvissä asioissa.

Huoneenvuokra-asiat

Hoidan erilaisia huoneenvuokra-asioita kuten:

 • vuokrasopimuksen laadinta
 • erityistilanteet vuokrasuhteen aikana
 • huoneenvuokrasaatavien perintä
 • vuokrasopimuksen purku ja häätö.

Asunto- ja kiinteistöasiat

Hoidan erilaisia asunto- ja kiinteistöasioihin liittyvät oikeudellisia asioita, kuten asunto- ja kiinteistökaupat ja niihin liittyvät asiakirjojen laatimiset ja rekisteröinnit, esimerkiksi lainhuudon ja kiinnityksen hakemiset. Tyypillisiä asunto- ja kiinteistöasioita ovat

 • kaupan purkaminen tai hinnanalennus
 • vahingonkorvaus
 • asunto-osakeyhtiön ja osakkaan vastuun jakautuminen
 • kauppakirjat
 • lainhuuto
 • kiinnitys
 • hallinnanjakosopimus.

Velkomusasiat

Hoidamme saatavien perintää ja teemme maksumuistutuksia. Hankimme ulosottokelpoisia päätöksiä sekä toimitamme ne ulosottoon.

Rikosasiat

Autamme rikosasioissa rikoksen uhreja ja rikoksesta epäiltyjä.

Yrityksiä autan seuraavasti:

Sopimukset

Autan sopimusneuvotteluissa ja huolehdinsopimusten kattavasta laadinnasta. Autan sopimusten tulkintariidoissa. Kommentoin asiakkaan sopimuksia ja teen tarvittavia muutoksia.

Yritysten perustaminen ja lopettaminen

Huolehdin yritysten perustamisista, osakassopimuksista ja yritysmuodon muutoksista. Huolehdin myös yritysten lopettamisesta.

Yrityskaupat ja sukupolvenvaihdokset

Autan yrittäjiä yrityskaupoissa ja sukupolvenvaihdoksissa.


Perintäasiat

Huolehdin yritysten saatavien oikeudellisesta perinnästä.


Työoikeus

Konsultoin työoikeudellisissa asioissa kuten esimerkiksi

 • työsuhteen aloittaminen
 • työsuhteen päättämiseen
 • erimielisyydet.

Riita-asiat

Hoidan yritysten riita-asioita.


LAKIPALVELUT
KOKEMUKSELLA

Hoidan monipuolisesti erilaisia yksityisten ja yritysten lakiasioita ja avustan sopimusten ja asiakirjojen laadinnassa. Lue lisää tarjoamistani palveluista.

Lue lisää »

KIINTEISTÖSIJOITTAMINEN JA KONSULTOINTI

Hoidan laajalla kokemuksella kiinteistön luovutuksiin liittyviä järjestelyjä. Lisäksi teen myös esimerkiksi kuntoarvioita ja kiinteistöjen arvolausuntoja.

Lue lisää »

AJANKOHTAISIA UUTISIA

Taloyhtiö.net